TV CHANNEL

NPC EU SWEDEN STREAMING ON YOUTUBE
TV24 CHANNEL (ASIA UPDATE)
PEACE TV CHANNEL (UDD TV)
VOICE TV CHANNEL

TALK ON YOUTUBE

CHAT ROOM ห้องสนทนาทาง YOUTUBE
CHAT ROOM (ห้องสนทนาทางเวบไซท์)
NPCEU YOUTUBE CHANNEL LIVE
====000====
29 เมษายน 60 รายการ คนอีสาน คนรุ่นใหม่
28 เมษายน 60 คุณสเว้นสิก้า และแขกรับเชิญ
28 เมษายน 60 ชีพจรการเมือง คุณโด่ง อรรถชัย
22 เมษายน 60 พบกับ วิทยากร นปช.อียู สวีเดน
21 เมษายน 60 ชีพจรการเมือง คุณโด่ง อรรถชัย
20 เมษายน 60 รายการพบกับ กวป
19 เมษายน 60 รายการ คุณคนอิสาน พบกับคุณคนอิสาน
18 เมษายน 60 รายการ ผู้กล้าประชาธิปไตย คุณหนุ่มโคราช
17 เมษายน 60 รายการ KeyFactor" มิดไนท์ชัน,หนุ่มโคราช
12 เมษายน 60 คนอีสานคนรุ่นใหม่"
11 เมษายน 60 กวป " คุณ หนุ่ม โคราช
7 เมษายน 60 ชีพจรการเมือง" พบกับคุณโด่ง อรรถชัย
6 เมษายน 60 รายการ "คุณคนอิสาน
6 เมษายน 60 กวป.เพื่อสภาประชาชน
4 เมษายน 2560 หัวข้อ ใครได้ใครเสีย โดย กวป.
2 เมษายน 60 หนามหลวง ปาหี่ ตอนที่ 2
31 มี.ค.60 ชีพจรการเมือง" กับ คุณโด่ง อรรถชัย
31 มี.ค.60 หัวข้อ 'ลุงสนามหลวง ปาหี่' โดยหนุ่มโคราช
30 มี.ค.60 รายการ กวป.เพื่อสภาประชาชน
29 มี.ค.60 รายการ คนอีสาน พบกับ คุณคนอีสาน
28 มี.ค.60 รายการ กวป.ผู้กล้าประชาธิปไตย
26 มี.ค.60 รายการพิเศษ คุณมิดไนท์ซัน คุณหนุ่มโคราช
24 ก.พ. 60 "ชีพจรการเมือง" คุณโด่ง อรรถชัย และคุณมิดไนท์ชัน
19 มี.ค.60 KeyFactor คุณมิดไนท์ซัน และดร.ริชาร์ด สายสมร
18 มี.ค.60 ผู้กล้าประชาธิปไตย หนุ่มโคราช และคุณคนอิสาน
17 มี.ค.60 รายการ ชีพจรการเมือง' พบกับ คุณโด่ง อรรถชัย
15 มี.ค.60 รายการคนอีสาน ดำเนินรายการโดย คุณมิดไนท์ชัน
Live15-3-60 น. รายการคนอิสาน และแขกรับเชิญ
14 มี.ค.60 รายการพิเศษ คุณมิดไนท์ซัน และแขกรับเชิญ
10 มี.ค.60 ชีพจรการเมือง โดยคุณโด่ง อรรคชัย
9 มี.ค.60 ผู้กล้า ประชาธิปไตย คุณหนุ่ม โคราช และ คุณ คนอีสาน
7 มี.ค.60 รายการ คนอิสาน โดยคุณคนอิสาน และคุณมิดไนท์ชัน
7 มี.ค.60 ผู้กล้า ประชาธิปไตย พบกับ คุณหนุ่ม โคราช
3 มี.ค. 60 ชีพจรการเมือง คุณโด่งอรรถชัย อนันตเมฆ
2 ก.พ. 60 Key Factor พบกับ คุณมิดไนท์ชัน และ คุณสเว้นสิก้า
1 มี.ค. 60 คนอิสาน พบกับ คุณคนอิสาน และ คุณมิดไนท์ซัน
28 ก.พ. 60 ชีพจรการเมือง' พบกับ คุณโด่ง อรรถชัย อนันตเมฆ
24 ก.พ. 60 ชีพจรการเมือง' พบกับ คุณโด่ง อรรถชัย อนันตเมฆ
23 ก.พ. 60 โลกรักษ์ไทย คุณนิยม สุนทรพฤกษ์
22 ก.พ. 60 รายการคุณ คนอีสาน ดำเนินรายการ คุณมิดไนท์ซัน
22 ก.พ. 60 รายการคุณ คนอีสาน ดำเนินรายการ คุณมิดไนท์ซัน
17 ก.พ. 60 ชีพจรการเมือง" กับคุณโด่ง อรรถชัย
16 ก.พ. 60 Key Factor พบกับ คุณมิดไนท์ชัน
16 กพ 60 รายการ โลกรักษ์ไทย คุณนิยม และแขกรับเชิญ
14 ก.พ. 60 รายการ คนอิสาน พบกับ คุณคนอิสาน
10 ก.พ.60 ชีพจรการเมือง กับ คุณโด่ง อรรถ ชัย
9 ก.พ. 60 รายการ" รายการ" โลกรักษ์ไทย" พบกับ คุณนิยม
8 ก.พ. 60 รายการ" คนอีสาน" พบกับ คุณคนอีสาน
8 ก.พ. 60 Facebook Live รายการพิเศษ คุณนิยม
7 ก.พ. 60 ขีพจรการเมือง พบกับ คุณโด่ง อรรถชัย
5 กพ 60 รายการพิเศษ ดร Richard Saisomorn
NPCEU YOUTUBE CHANNEL